rekrutacja-przedszkole

Zapraszamy do Akademii Prymusa!

linia-witacz-przedszkole

Zapraszamy dzieci i rodziców do przedszkola Akademia Prymusa. W naszym przedszkolu wszystkie dzieci mają szansę poczuć się wyjątkowo, znaleźć ciepło rodzinnych relacji, nauczyć się rozwijać swoje talenty oraz poznawać i rozumieć otaczający świat. Poprzez zabawę i indywidualne podejście do dzieci dbamy o rozwój i bezpieczeństwo każdego malucha. W najnowocześniejszych, kolorowych i przystosowanych do wieku przedszkolaków pomieszczeniach, każde dziecko ma swoją bezpieczną przestrzeń. Profesjonalnie przygotowani  nauczyciele i opiekunowie zapewniają komfort przeżywania dziecięcych emocji, kształtowania pozytywnych nawyków i wszechstronnego rozwoju. Zadbamy o szczęśliwe dzieciństwo Waszych pociech. Jesteśmy profesjonalną placówką edukacyjna, która stwarza możliwość kontynuacji nauki i opieki również w szkole podstawowej.

zlobek-menu przedszkole-menu-aktywny szkola-menu

linia-menu-przedszkole

Angielski w Akademii Prymusa

Nadrzędnym celem Akademii Prymusa w nauczaniu języka angielskiego jest uwrażliwienie dzieci na język poprzez osłuchanie z nim. W przypadku grup młodszych nacisk kładziemy na rozumienie mowy (umiejętność słuchania) i znajomość słownictwa. Natomiast w grupach starszych dbamy przede wszystkim o rozwijanie języka mówionego, reagowanie na usłyszane wypowiedzi, a w dalszej mierze, po zapoznaniu z brzmieniem języka, mową i intonacją przygotowujemy dzieci do nauki czytania i pisania.

 

Angielskiego uczymy przez angielski. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że nie jest łatwo rozpocząć naukę języka obcego posługując się wyłącznie nim, jednak w Akademii Prymusa lubimy wyzwania i dbamy o to, aby język angielski był językiem interakcji na naszych zajęciach codziennie. Początkowo wprowadzane zwroty i wyrażenia dopowiadamy przez odpowiedni gest i ilustrujemy przykładem. W konsekwencji dzieci stopniowo przyswajają te zwroty i z powodzeniem używają.  Ułatwieniem nauczania angielskiego przez angielski są klasowe rytuały takie jak powitania, pożegnania, wykonywanie ćwiczeń tego samego typu.

 
Treści nauczania

Pomimo, że nauczanie języka angielskiego nie zostało ujęte w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego, to ucząc języka obcego niejako naturalnie realizujemy jej założenia. Ucząc języka angielskiego, opisujemy rzeczywistość, która dotyczy dzieci bezpośrednio. Różnorodne gry i zabawy, zajęcia plastyczne i projektowe przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju dzieci - poprawiają ich koordynację wzrokowo-ruchową, rozwijają wyobraźnię i kreatywność, wspierają umiejętności społeczne dzieci, poczucie własnej wartości, wyrażanie uczuć, itp.

Więcej…
 
Metodyka

Bez względu na podejście metodyczne, najważniejsze w Akademii Prymusa jest, aby zastosować sposoby pracy z dziećmi, które  pomogą im zrozumieć, przyswoić i zapamiętać nowe słowa i zwroty.  Podczas nauki angielskiego staramy się angażować wszystkie zmysły dziecka, uwzględniając dziecięce odczucia, potrzebę ruchu i potrzebę sprawdzenia swoich umiejętności.

Uczymy angielskiego poprzez zabawę, wykorzystujemy różnorodne piosenki i rymowanki, czytamy opowiadania, wierszyki, wykorzystujemy techniki dramy. Wspieramy naukę języka angielskiego poprzez zajęcia plastyczne i projektowe.

 

Więcej…
 
O lektorze

Zajęcia z języka angielskiego w Akademii Prymusa prowadzone są przez Annę Nowotka.

 

Więcej…
 
Jak uczą się dzieci?

Dzieci uczą się zupełnie inaczej niż dorośli, dlatego też inne są metody pracy z dziećmi i dorosłymi.

  • Nie mają rozwiniętych strategii uczenia się ani wewnętrznej motywacji.  Dzieci nie rozwinęły jeszcze nawyku systematycznej pracy i uczenia się.
  • Bardzo istotne jest dla nich poczucie bezpieczeństwa i życzliwości ze strony otoczenia
  • Dzieci potrzebują częstego kontaktu z językiem angielskim

Więcej…