Kadra w Akademii Prymusa

szkola_kadra

 

Znakomicie wykształceni nauczyciele w pracy z Państwa dziećmi rzetelnie wykorzystają zdobytą wiedzę i umiejętności, umożliwiające wszechstronne wykształcenie uczniów. Nasi nauczyciele potrafią umiejętnie przekazać swoim podopiecznym pasje i zainteresowania.  W wyborze grona pedagogicznego zwracaliśmy uwagę, by każdy nauczyciel był nauczycielem z powołania, a nie z przypadku. To aktywni i chętni do doskonalenia swoich umiejętności przewodnicy.
Nauczyciel w Akademii Prymusa indywidualnie traktuje każdego ucznia, modyfikuje swoje podejście do dzieci, zgodnie z Ich zmieniającymi się potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi. Tygodniowy rozkład konsultacji nauczycieli umożliwia rodzicom utrzymanie stałego kontaktu i otrzymywanie  rzetelnej, bieżącej informacji na temat rozwoju dziecka.

 

 

DYREKTOR SZKOŁY - BEATA BŁONIECKA

DYREKTOR D/S NADZORU PEDAGOGICZNEGO - MARIA DROZDOWICZ

DYREKTOR D/S ADMINISTRACJI - DAGMARA PARADZIŃSKA

ASYSTENT - EWA KARPIUK


Nauczyciele Akademii Prymusa o sobie:

Monika Wieteska - Monika Wieteska - Nauczyciel ze specjalnością w zakresie Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Terapeuta pedagogiczny w zakresie wspomagania i rozwoju dziecka zdolnego. Nauczyciel kontraktowy. Wychowawczyni w szkole podstawowej.

 

 

 

 


Roksana Antosiak - nauczyciel ze specjalnością w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i pedagogiki przedszkolnej z logopedią oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, logopeda. Nauczyciel kontraktowy. Wychowawczyni w szkole podstawowej.

 

 

 

 

 

 

Jolanta Kowalik - absolwentka historii i filologii rosyjskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Nauczyciel świetlicy.

 

 

 

 

 

„ Do pracy podchodzę z pasją. Dobro i prawidłowy rozwój dziecka wymagają ode mnie zaangażowania, cierpliwości, sumiennego i wytrwałego przekazywania wiedzy oraz dzielenia się talentami. Znajomość gry na instrumentach oraz doświadczenie pedagogiczne gwarantują, iż dzieci czas spędzony pod moją opieką wykorzystują na rozwój zdolności muzycznych, psychofizycznych oraz ogólnych upodobań. Dzięki wysokiej kulturze osobistej, ogromnej wyobraźni, wiedzy, dzieci będą rosnąć w miłej,  serdecznej i ciepłej atmosferze, pełnej miłości, zrozumienie i wzajemnego szacunku."  Magdalena Łukaszuk - zajęcia artystyczne - rytmika, muzyka

 

 

Anna Nowotka – nauczyciel języka angielskiego, absolwentka Nauczycielskiego Kolegium  Języków Obcych. Zajęcia prowadzi metodą  Spiral Language System (Spiralny System Językowy) - Claire Selby, opartą na pozyskiwaniu wiedzy przez uczniów poprzez słuchanie, patrzenie i działanie. Dzieci uczą się wyrażać siebie, współpracować w gronie rówieśników, szanować odmienność kulturową innych oraz świadomie czerpać radość   z nauki języka angielskiego. Nauka języka angielskiego będzie odbywała się w oparciu przede wszystkim o metody komunikatywne.

 

 

Aleksandra Adamus - logopeda. Wykształcenie: studia magisterskie z logopedii ze specjalizacją wczesna interwencja logopedyczna. Aktualnie poszerzam swoje kompetencje na studiach z zakresu pedagogiki specjalnej.
Ukończyłam szkolenia z zakresu:
- Symultaniczno - sekwencyjnej nauki czytania organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej;
- Stymulacji mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej;
- Terapii neurobiologicznej – warsztaty prowadzone przez prof. J. Cieszyńską;
- Masażu Shantala;
- Terapii ręki.