rekrutacja-przedszkole

Zapraszamy do Akademii Prymusa!

linia-witacz-przedszkole

Zapraszamy dzieci i rodziców do przedszkola Akademia Prymusa. W naszym przedszkolu wszystkie dzieci mają szansę poczuć się wyjątkowo, znaleźć ciepło rodzinnych relacji, nauczyć się rozwijać swoje talenty oraz poznawać i rozumieć otaczający świat. Poprzez zabawę i indywidualne podejście do dzieci dbamy o rozwój i bezpieczeństwo każdego malucha. W najnowocześniejszych, kolorowych i przystosowanych do wieku przedszkolaków pomieszczeniach, każde dziecko ma swoją bezpieczną przestrzeń. Profesjonalnie przygotowani  nauczyciele i opiekunowie zapewniają komfort przeżywania dziecięcych emocji, kształtowania pozytywnych nawyków i wszechstronnego rozwoju. Zadbamy o szczęśliwe dzieciństwo Waszych pociech. Jesteśmy profesjonalną placówką edukacyjna, która stwarza możliwość kontynuacji nauki i opieki również w szkole podstawowej.

zlobek-menu przedszkole-menu-aktywny szkola-menu

linia-menu-przedszkole

 

 

Kadra

 

w_terenie

 

Nasi przedszkolni nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie zatroszczą się o Państwa maluchy – Ich rozwój emocjonalny, psychiczny i zdrowotny. To ciepłe, wyrozumiałe, pełne pomysłów i radości grono wskaże Waszym pociechom skąd czerpać radość, miłość i pierwsze ważne umiejętności. Nauczyciele przedszkola Akademia Prymusa potrafią zadbać o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, stworzyć rodzinną atmosferę, nauczyć współdziałania w grupie i nawiązywać pierwsze przyjacielskie relacje. Ci wspaniali pasjonaci, w zgodzie z osiągnięciami dydaktyki i metodyki otaczają Wasze dzieci radością, zabawą, przyjaźnią i ciepłem.

 

 

 

 

 

Dyrektor Przedszkola: Beata Błoniecka

Wicedyrektor d/s nadzoru pedagogicznego: Maria Drozdowicz

Pracownik administracji Iwona Żuk

 

Nauczyciele Akademii Prymusa:

 

Joanna Pawluczuk – nauczyciel ze specjalnością w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, logopeda szkolny i terapeuta dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Wychowawczyni grupy Tropiciele.

 

 

 

Marzena Gołębiewska – nauczyciel ze specjalnością w zakresie pedagogiki opiekuńczej oraz wczesnej edukacji. Wychowawczyni grupy Podróżnicy.

 

 

 

 

Alicja Tymińska - nauczyciel ze specjalnością  w zakresie pedagogiki szkolnej z animacją kulturalną oraz wczesnej edukacji.  Wychowawczyni grupy Podróżnicy.

 

 

 

 

 

Jagoda Łachacz - nauczyciel ze specjalnością w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz terapii pedagogicznej i wspomagania rozwoju dziecka zdolnego. Wychowawczyni grupy Krasnale.

 

 

 

 

 

Emilia Urbanowicz - nauczyciel ze specjalnością w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Wychowawczyni grupy Krasnale.

 

 

 

 

Kinga Ulatowska – nauczyciel ze specjalnością w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Wychowawczyni grupy Śmiecholudki.

 

 

 

 

Agnieszka Boenigk – nauczyciel kontynuujący studia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Wychowawczyni grupy Śmiecholudki.

 

 

 

 

 

Monika Swędrowska - nauczyciel ze specjalnością w zakresie zintegrowanej wczesnej edukacji, pedagog. Wychowawczyni grupy Wesołe Nutki.

 

 

 

 

 

Anna Abramczyk- nauczyciel kontynuujący studia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Wychowawczyni grupy Wesołe Nutki.

 

 

 

 

 

Marta Feszak – nauczyciel ze specjalnością w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz pedagogiki opiekuńczej. Wychowawczyni grupy Tygryski.

 

 

 

 

 

Magdalena Moszczyńska – nauczyciel kontynuujący studia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Pomoc nauczyciela w grupie Tygryski.

 

 

 

 

Joanna Szoprun – nauczyciel ze specjalnością filologa w zakresie języka rosyjskiego. Pomoc nauczyciela w grupie Skrzaty.

 

 

 

 

 

Katarzyna Stachowicz - nauczyciel ze specjalnością w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Schlegel - nauczyciel ze specjalnością w zakresie pedagogiki szkolnej z animacją kulturalną i pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Wychowawczyni grupy Odkrywcy.

 

 

 

 

 

Agnieszka Żywiec - nauczyciel kontynuujący studia w zakresie wczesnej edukacji. Pomoc nauczyciela w grupie Odkrywcy.

 

 

 

 

 

 

Anna Nowotka – nauczyciel języka angielskiego, absolwentka Nauczycielskiego Kolegium  Języków Obcych. Zajęcia prowadzi metodą  Spiral Language System (Spiralny System Językowy) - Claire Selby, opartą na pozyskiwaniu wiedzy przez uczniów poprzez słuchanie, patrzenie i działanie. Dzieci uczą się wyrażać siebie, współpracować w gronie rówieśników, szanować odmienność kulturową innych oraz świadomie czerpać radość   z nauki języka angielskiego.

 

 

 

magdaMagdalena Łukaszuk - zajęcia artystyczne, rytmika. Jestem pasjonatką muzyki od lat dziecięcych, dlatego też w prowadzenie zajęć muzycznych z dziećmi wkładam wiele serca i wysiłku, bo wiem, że „… wszystko to, co we wczesnym okresie przeżywa, co się w nim rodzi i dojrzewa, pozostaje mu na całe życie…” ( Carl Orff). Ukończyłam Uniwersytet Warmińsko – Mazurski – kierunek Wychowanie Muzyczne. Od wielu lat zdobywam doświadczenie prowadząc zajęcia muzyczne w szkołach i przedszkolach olsztyńskich. Prowadziłam też zajęcia z edukacji muzycznej ze studentami Wyższej Uczelni TWP w Olsztynie, jak również warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli wczesnej edukacji z zakresu metodyki muzyki. Obecnie jestem studentką Podyplomowego Studium Emisji Głosu – Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.  Wielokrotnie uczestniczyłam w warsztatach orffowskich, które prowadzone przez wybitnych pedagogów z zakresu muzycznej edukacji dziecięcej m. in. Prekursora idei Carla Orffa, Urszula Natchman – Smolińska, Lenka Pospisilowa. Na zajęciach prowadzonych przeze mnie, gości atmosfera radości i zadowolenia, co bez wątpienia pomaga mi osiągnąć zamierzony cel, jakim jest rozwijanie wrażliwości emocjonalnej i estetycznej poprzez śpiew, taniec, grę na  instrumentach perkusyjnych, aktywność twórczą, słuchanie muzyki”.

 

Aleksandra Adamus - logopeda. Wykształcenie: studia magisterskie z logopedii ze specjalizacją wczesna interwencja logopedyczna. Aktualnie poszerzam swoje kompetencje na studiach z zakresu pedagogiki specjalnej.
Ukończyłam szkolenia z zakresu:
- Symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej;
- Stymulacji mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej;
- Terapii neurobiologicznej – warsztaty prowadzone przez prof. J. Cieszyńską;
- Masażu Shantala;
- Terapii ręki.

 

Anna Huzik - Jestem psychologiem oraz trenerem umiejętności psychospołecznych. Swoją wiedzę teoretyczną zdobywałam na  Uniwersytecie Humanistyczno - społecznym  SWPS  w Warszawie oraz  Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Intra. Ukończyłam także kurs na mediatora rodzinnego,  szkolenie  na  realizatora programu "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" oraz III-stopniowy kurs terapeuty behawioralnego dzieci z autyzmem.  Na co dzień pracuję z dziećmi oraz ich rodzinami  wspierając obie strony w rozwoju i wychowaniu. Prywatnie jestem mamą energicznej dziewczynki.