PROGRAM EDUKACYJNY

szkola_program

 

Oferta edukacyjna została opracowana zgodnie z Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego dla Szkól Podstawowych i Gimnazjów.

Programy poszczególnych przedmiotów  znacznie wzbogacamy o treści dodatkowe, rozszerzające.

Szkoła zapewnia realizację zadań w zakresie nauczania wychowania i opieki gwarantującej bezpieczeństwo każdego ucznia. Rozwija dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna. Kładziemy nacisk na rozwój wyobraźni uczniów, ich kreatywność, samodzielne myślenie i umiejętność rozwiązywania problemów. Stosujemy różnorodne, aktywne metody nauczania, metody sytuacyjne, improwizacje werbalne i pozawerbalne.

 

Podręczniki i pomoce dydaktyczne w kształceniu zintegrowanym.

Rok szkolny 2017/2018

 

Klasa II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno wychowawczych
1 września 2017 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)


Zimowa przerwa świąteczna
23 - 31 grudnia 2017 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)

22 stycznia - 4 lutego 2018 r.
województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;
podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)


Wiosenna przerwa świąteczna
29 marca - 03 kwietnia 2018 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)


Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych
22 czerwca 2018 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji rokuszkolnego - Dz. U. Nr 46, poz.432 z późn. zm.)


Ferie letnie
od 23 czerwca do 31 sierpnia 2018 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46

 

WYKAZ DNI WOLNYCH OD PRACY 2017/2018

2017

•    15 sierpnia - Wniebowzięcie NMP

•    1 listopada - Dzień Wszystkich Świętych

•    11 listopada -  Święto Niepodległości

•    25 grudnia - Boże Narodzenie (I dzień)

•    26 grudnia - Boże Narodzenie (II dzień)

2018

 • 1 stycznia  Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki
 • 6 stycznia   Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
 • 1 kwietnia  Wielkanoc
 • 2 kwietnia  Poniedziałek Wielkanocny
 • 1 maja   Święto Pracy
 • 3 maja   Święto Konstytucji 3 Maja
 • 20 maja Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
 • 31 maja   Boże Ciało
 • 15 sierpnia   Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • 1 listopada  Wszystkich Świętych
 • 11 listopada   Święto Niepodległości
 • 25 grudnia   Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
 • 26 grudnia   Boże Narodzenie (drugi dzień)

 

Niepubliczna Szkoła Akademia Prymusa zapewnia uczniom opiekę podczas dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.