rekrutacja-szkola

Zapraszamy do Akademii Prymusa!

linia-witacz-szkola

Zapraszamy dzieci i rodziców do Szkoły Podstawowej Akademia Prymusa. Nasza szkoła proponuje dzieciom i rodzicom wyjątkowy program nauczania i opieki w najnowocześniejszej placówce edukacyjnej w Olsztynie. Tutaj Wasze dzieci poczują się wyjątkowo, znajdą przyjaciół wśród rówieśników i nauczycieli. Poprzez rozbudowany program zajęć pozalekcyjnych i bezpieczne otoczenie mogą rozwijać swoje talenty oraz poznawać i rozumieć otaczający świat. W naszej szkole dbamy nie tylko o rozwój intelektualny i emocjonalny ale także kształtujemy prawidłowe nawyki zdrowotne. Profesjonalnie przygotowani  nauczyciele i opiekunowie zapewniają komfort przeżywania dziecięcych emocji, zdobywania umiejętności oraz odnajdywania i rozwijania pasji. Zadbamy o najlepsze przygotowanie do etapu gimnazjalnego.

zlobek-menu przedszkole-menu szkola-menu-aktywny

linia-menu-gorne-szkola

PROGRAM EDUKACYJNY

szkola_program

 

Oferta edukacyjna została opracowana zgodnie z Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego dla Szkól Podstawowych i Gimnazjów.

Programy poszczególnych przedmiotów  znacznie wzbogacamy o treści dodatkowe, rozszerzające.

Szkoła zapewnia realizację zadań w zakresie nauczania wychowania i opieki gwarantującej bezpieczeństwo każdego ucznia. Rozwija dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna. Kładziemy nacisk na rozwój wyobraźni uczniów, ich kreatywność, samodzielne myślenie i umiejętność rozwiązywania problemów. Stosujemy różnorodne, aktywne metody nauczania, metody sytuacyjne, improwizacje werbalne i pozawerbalne.

 

Podręczniki i pomoce dydaktyczne w kształceniu zintegrowanym.

Rok szkolny 2017/2018

 

Klasa II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno wychowawczych
1 września 2016 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)
Zimowa przerwa świąteczna
23 - 31 grudnia 2016 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)
Wiosenna przerwa świąteczna
13 - 18 kwietnia 2017 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych
23 czerwca 2017 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji rokuszkolnego - Dz. U. Nr 46, poz.432 z późn. zm.)
Ferie letnie
od 24 czerwca do 31 sierpnia 2017 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46

 

WYKAZ DNI WOLNYCH OD PRACY 2017/2018

•    15 sierpnia - Wniebowzięcie NMP (wtorek)
•    1 listopada - Dzień Wszystkich Świętych (środa)
•    11 listopada -  Święto Niepodległości (sobota)
•    25 grudnia - Boże Narodzenie (I dzień) (poniedziałek)
•    26 grudnia - Boże Narodzenie (II dzień) (wtorek)

Niepubliczna Szkoła Akademia Prymusa zapewnia uczniom opiekę podczas dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.